logo

PDF Drukuj Email

 

Uprzejmie informujemy, że ze względu na niewystarczającą liczbę kandydatów studia na poziomie Master 2 "Prawnik europejski" w roku akadem. 2013/2014 nie zostaną uruchomione. 

Francuskie Magisterium Prawa – Prawnik Europejski

Rada Pedagogiczna określa ogólne kierunki kształcenia w ramach dyplomu. W jej skład wchodzą: wykładowcy Wydziału Prawa w Tours pod kierownictwem profesora odpowiedzialnego za Szkołę Prawa Francuskiego w Tours (M. Patrick Baleynaud) oraz profesora odpowiedzialnego za program magisterski - Master 2 Juristes européens  (M. Abdelkhaleq Berramdane), a także profesorowie Wydziału Prawa i Administracji w Łodzi pod przewodnictwem kierownika studium Francuskie Magisterium Prawa (prof. dr hab. Małgorzaty Pyziak - Szafnickiej).

Program Francuskiego Magisterium Prawa - Prawnik Europejski obejmuje prezentację poszczególnych gałęzi prawa europejskiego, zarówno instytucjonalnego jak i materialnego, w tym prawa gospodarczego, finansowego, podatkowego, socjalnego, wybranych polityk wspólnotowych, prawa proceduralnego, relacji zewnętrznych Unii Europejskiej oraz zasad ochrony praw człowieka. Pozwala on zapoznać studentów w zakresie rozszerzonym z systemem prawnym UE, funkcjonowaniem przedsiębiorstw w przestrzeni ponadnarodowej oraz politykami wspólnotowymi. Owa całościowa prezentacja prawa UE uzupełniona jest o wprowadzenie wiedzy prawno - porównawczej. Obok prawa polskiego i francuskiego, studenci poznają także elementy prawa niemieckiego i angielskiego.

 

Program kształcenia Master 2 „Prawnik europejski” – kurs europejskiego prawa handlowego

Master 2 Juriste européen – Parcours droit européen des affaires et Magisterium de droit européen des affaires


rok akademicki 2013/2014

 

Semestr pierwszy

 

 

Semestr drugi

Blok 1- Podstawy prawa Unii Europejskiej:

 

-        Prawo Unii Europejskiej rozszerzone (20 godz.; 4 pkt ECTS);

-        Europejskie prawo konkurencji (20 godz.; 4 pkt ECTS);

-        Prawo rynku wewnętrznego UE (20 godz.; 4 pkt ECTS);

-        Postępowanie przez Trybunałem Sprawiedliwości UE i organami unijnymi (20 godz.; 4 pkt ECTS);

Blok 4 – Polityki Unii Europejskiej:

-        Polityka transportowa, energetyczna i ochrony środowiska UE (20 godz.; 3 pkt ECTS);

-        Polityka ekonomiczna i walutowa (20 godz.; 3 pkt ECTS);

 

Blok 2 – System prawny Unii Europejskiej:

-        Europejskiej prawo finansowe (20 godz.; 4 pkt ECTS);

-        Europejska przestrzeń sądowa (20 godz.; 4 pkt ECTS);

Blok 5 – Ustawodawstwa państw członkowskich UE w dziedzinie prawa handlowego:

-        Studenci z Polski uczestniczą w wykładzie z prawa niemieckiego (20 godz.; 2 pkt ECTS) oraz z prawa angielskiego (20 godz.; 2 pkt ECTS);

-        Pozostali studenci obowiązani są uczestniczyć w wykładzie z prawa niemieckiego albo z prawa angielskiego (w wymiarze 20 godz.; 2 pkt ECTS) oraz w wykładzie dotyczącym prawa polskiego prowadzonym w języku angielskim, wybranym spośród zajęć prowadzonych dla studentów-stypendystów programu Erazmus, np. International and comparative tax law (30 godz.; 1 pkt ECTS), Introduction to criminal law (10 godz., 1 pkt ECTS);

Blok 3 – Przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej:

-        Europejskie prawo socjalne (20 godz.; 4 pkt ECTS);

-        Europejskie prawo podatkowe (20 godz.; 4 pkt ECTS);

-        Prawo umów międzynarodowych i europejskich (20 godz.; 4 pkt ECTS);

Blok 4 – Języki narodowe Unii Europejskiej:

-        studenci z Polski obligatoryjnie uczestniczą w zajęciach z prawniczego języka francuskiegp (15 godz; 3 pkt ECTS) oraz w kursie wybranego języka nowożytnego: angielskiego, niemieckiego albo hiszpańskiego (20 godz., 3 pkt ECTS);

-        pozostali studenci uczestniczą w kursie języka polskiego (20 godz.; 3 pkt ECTS) oraz wybranego języka nowożytnego: angielskiego, niemieckiego albo hiszpańskiego (20 godz., 3 pkt ECTS);

Blok 7 – Staż zawodowy lub praca dyplomowa

-        studenci z Polski obligatoryjnie uczestniczą w zajęciach z zakresu metodologii prawniczej (5 godz.);

-        w przypadku Mastera o profilu zawodowym: trwający co najmniej 2 miesiące staż oraz raport ze stażu; w przypadku Mastera o profilu naukowym konieczne będzie napisanie prace dyplomowej;

 

Łącznie: 180 godz. wykładów; 30 pkt ECTS

Łącznie: 106 godz. wykładów; 20 godz. ćwiczeń (dla studentów z Polski) i 40 godz. ćwiczeń (dla pozostałych studentów); 30 pkt ECTS
 

 

 

 

Master 2 Professionnel "Juriste européen"

rok akademicki 2012/2013

 

Semestr 1:
240 godz. wykładów

Semestr 2:
80 godz. wykładów i 50 godz. ćwiczeń

Blok 1 -
Podstawy prawa Unii Europejskiej

 • Prawo UE rozszerzone(25 godz.)
 • Prawo europejskie gospodarcze (25 godz.)
 • Stosunki zewnętrzne UE (25 godz.),
 • Prawo wspólnego rynku europejskiego (25 godz.)

Blok 4 -
Wspólne polityki UE

 • Wspólna polityka rolna (20 godz.),
 • Wspólna polityka ekonomiczna i walutowa (20 godz.)

Blok 2 - System prawny UE

 • Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i organami wspólnotowymi (20 godz.),
 • Europejskie prawo finansowe(20 godz.)
 • Ochrona praw człowieka (20 godz.)
 • Prawo europejskiej przestrzeni prawnej (20 godz.)

Blok 5 - Prawa krajowe UE

 • Prawo angielskie (20 godz.)
 • Prawo niemieckie (20 godz.)

Blok 3 - Przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej

 • Europejskie prawo socjalne (20 godz.)
 • Europejskie prawo podatkowe(20 godz.)
 • Prawo umów międzynarodowych (20 godz.)

Blok 6 - Języki narodowe UE

dla studentów polskich obligatoryjnie język francuski, dla studentów francuskich - język polski oraz drugi język do wyboru: angielski lub niemiecki (50 godz. ćwiczeń)

 

Blok 7 - Staż zawodowy
3- miesięczny (na terenie Unii Europejskiej lub poza jej terytorium) oraz raport ze stażu

 

 

Semestr pierwszy

 

 

Semestr drugi

 

Blok 1- Podstawy prawa Unii Europejskiej:

 

-        Prawo Unii Europejskiej rozszerzone (20 godz.; 4 pkt ECTS);

-        Europejskie prawo konkurencji (20 godz.; 4 pkt ECTS);

-        Prawo rynku wewnętrznego UE (20 godz.; 4 pkt ECTS);

-        Postępowanie przez Trybunałem Sprawiedliwości UE i organami unijnymi (20 godz.; 4 pkt ECTS);

 

 

Blok 4 – Polityki Unii Europejskiej:

 

-        Polityka transportowa, energetyczna i ochrony środowiska UE (20 godz.; 3 pkt ECTS);

-        Polityka ekonomiczna i walutowa (20 godz.; 3 pkt ECTS);

 

 

Blok 2 – System prawny Unii Europejskiej:

 

-        Europejskiej prawo finansowe (20 godz.; 4 pkt ECTS);

-        Europejska przestrzeń sądowa (20 godz.; 4 pkt ECTS);

 

Blok 5 – Ustawodawstwa państw członkowskich UE w dziedzinie prawa handlowego:

 

-        Studenci z Polski uczestniczą w wykładzie z prawa niemieckiego (20 godz.; 2 pkt ECTS) oraz z prawa angielskiego (20 godz.; 2 pkt ECTS);

-        Pozostali studenci obowiązani są uczestniczyć w wykładzie z prawa niemieckiego albo z prawa angielskiego (w wymiarze 20 godz.; 2 pkt ECTS) oraz w wykładzie dotyczącym prawa polskiego prowadzonym w języku angielskim, wybranym spośród zajęć prowadzonych dla studentów-stypendystów programu Erazmus, np. International and comparative tax law (30 godz.; 1 pkt ECTS), Introduction to criminal law (10 godz., 1 pkt ECTS);

 

 

Blok 3 – Przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej:

 

-        Europejskie prawo socjalne (20 godz.; 4 pkt ECTS);

-        Europejskie prawo podatkowe (20 godz.; 4 pkt ECTS);

-        Prawo umów międzynarodowych i europejskich (20 godz.; 4 pkt ECTS);

 

 

Blok 4 – Języki narodowe Unii Europejskiej:

 

-        studenci z Polski obligatoryjnie uczestniczą w zajęciach z prawniczego języka francuskiegp (15 godz; 3 pkt ECTS) oraz w kursie wybranego języka nowożytnego: angielskiego, niemieckiego albo hiszpańskiego (20 godz., 3 pkt ECTS);

-        pozostali studenci uczestniczą w kursie języka polskiego (20 godz.; 3 pkt ECTS) oraz wybranego języka nowożytnego: angielskiego, niemieckiego albo hiszpańskiego (20 godz., 3 pkt ECTS);

 

 

Blok 7 – Staż zawodowy lub praca dyplomowa

 

-        studenci z Polski obligatoryjnie uczestniczą w zajęciach z zakresu metodologii prawniczej (5 godz.);

-        w przypadku Mastera o profilu zawodowym: trwający co najmniej 2 miesiące staż oraz raport ze stażu; w przypadku Mastera o profilu naukowym konieczne będzie napisanie prace dyplomowej;

 

Łącznie: 180 godz. wykładów; 30 pkt ECTS

Łącznie: 106 godz. wykładów; 20 godz. ćwiczeń (dla studentów z Polski) i 40 godz. ćwiczeń (dla pozostałych studentów); 30 pkt ECTS

Zmieniony: Środa, 17 Lipiec 2013 09:45
 

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Templates, ecommerce web hosting. Valid XHTML and CSS.