logo

PDF Drukuj Email

 

Uprzejmie informujemy, że ze względu na niewystarczającą liczbę kandydatów, studia na poziomie Master 2 "Prawnik europejski" w roku akadem. 2014/2015 nie zostaną uruchomione. 


Francuskie Magisterium Prawa – Prawnik Europejski


Program Francuskiego Magisterium Prawa adresowany jest głównie do następujących osób:

- posiadaczy Dyplomu Prawa Francuskiego, to jest przede wszystkim absolwentów Szkoły Prawa Francuskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, będących jednocześnie absolwentami magisterskich studiów prawniczych lub administracyjnych na krajowym (polskim) uniwersytecie;

- posiadaczy dyplomu ukończenia studiów na poziomie Master 1 we Francji lub studiów równoważnych, odbytych w innym państwie.

Podstawowym kryterium naboru jest także odpowiedni poziom znajomości języka francuskiego - tak pisanego, jak i mówionego, w stopniu umożliwiającym zrozumienie wykładów prowadzonych w tym języku oraz zredagowanie raportu ze stażu, potwierdzony odpowiednimi certyfikatami albo zweryfikowany podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Ze względu na duże zainteresowanie studentów prawem europejskim i francuskim oraz pilną potrzebę przygotowywania prawników polskich do obsługiwania międzynarodowego obrotu prawnego, dopuszcza się uczestnictwo w programie Francuskiego Magisterium Prawa studentów V roku uniwersyteckich studiów prawniczych i administracyjnych. Uzyskanie przez nich dyplomu studiów podyplomowych będzie uzależnione od wcześniejszego ukończenia studiów magisterskich.

Rekrutacja kandydatów jest prowadzona przez komisję składającą się z pracowników WPiA w Łodzi oraz Wydziału Prawa w Tours. Studenci wybierani są na podstawie przedstawionych dokumentów, w tym listu motywacyjnego i dokumentacji dotychczasowego toku kształcenia. W miarę potrzeb przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne w języku francuskim przez komisję polsko - francuską. Nie dotyczy to absolwentów Szkoły Prawa Francuskiego UŁ.

Formularze można pobrać ze strony Wydziału Prawa Uniwersytetu w Tours: http://www.univ-tours.fr/ w rubryce: les formations / masters / master 2 / mention droit international et européen / spécialité juristes européens.


Kandydat musi złożyć następujące dokumenty:

1.    dossier de candidature na M2
2.    podanie do M2
3.    kwestionariusz osobowy
4.    list motywacyjny po francusku
5.    kserokopię potwierdzenia odbycia studiów prawniczych na poziomie M1 po francusku lub równoważnych (np. 1 rok studiów prawniczych na Erazmusie) wraz ze szczegółowym wykazem ocen.
6.    3 zdjęcia

Wpis na listę studentów stanie się ostateczny po uiszczeniu opłaty.

Wysokość opłaty za rok akademicki 2012/13 wynosiła 4.000 zł na rzecz UŁ oraz 255 EURO na rzecz Uniwersytetu w Tours.


Numer konta: 86 1240 3028 1111 0000 2822 2488


KONIECZIE Z DOPISKIEM: " Francuskie Magisterium Prawa Nr 059014"

Zmieniony: Czwartek, 16 Październik 2014 12:49
 

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Templates, ecommerce web hosting. Valid XHTML and CSS.